podcast
Conflict op de werkvloer, wat kan jij doen?

Conflicten op de werkvloer zijn een onvermijdelijk onderdeel van het professionele leven. Geen conflict is hetzelfde. Het beïnvloedt niet alleen de relatie tussen de betrokken partijen maar ook de werksfeer onder de betrokken collega’s. Wat kan jij doen in een conflictsituatie en wat kan coaching hierin betekenen? In samenwerking met OnzeCoach van de Prevermo Groep (de expert in medewerker coaching) heb ik mogen bijgedragen aan een podcast over het thema Arbeidsconflicten. Ik ben in gesprek met de bedrijfsarts Ernst Lutgert en de host Rik Nijkamp over hoe men letterlijk ziek kan worden van een conflict!

 

 

Op de site van Onze Coach staat de volgende introductie bij deze podcast

In onze nieuwe podcast (25 mei 2023) gaat Marjoleine Jansen, organisatie-/conflictcoach in gesprek met een bedrijfsarts over arbeidsconflicten en de rol van coaching. Met haar jarenlange ervaring als professional op het gebied van conflicthantering en haar recente studie Verander Management waarbij ze onderzoek deed naar de bijdrage van wederkerigheid aan organisatieontwikkeling weet zij dé inzichten te bieden om hier effectief mee aan de slag te gaan.

Om te beginnen is het belangrijk om te weten welke soorten conflictsituaties er zijn op de werkvloer en welke dynamiek eraan ten grondslag ligt:

 1. Tussen collega’s: Conflicten tussen collega’s ontstaan wanneer de verschillen tussen hen te groot worden, ondanks hun gelijkwaardige positie.
 2. Met leidinggevenden: Een gezagsrelatie tussen een leidinggevende en een medewerker kan spanningen veroorzaken, resulterend in conflicten.
 3. Binnen het team: Conflicten binnen teams gaan vaak over een gebrekkige samenwerking en onderlinge afhankelijkheid, wat leidt tot fricties.
 4. Tussen leidinggevenden: Leidinggevenden of compagnons met een vergelijkbare gezagsverhouding kunnen conflicten ervaren door verschillen in inzicht, wat de besluitvorming en het behalen van gemeenschappelijke doelen belemmert.
 5. Bij ziekte: Conflicten in verband met ziekte ontstaan vaak door verstoorde arbeidsrelaties, onvervulde verwachtingen en gebrekkige communicatie tussen partijen, met name tijdens re-integratie.
 6. Bij beëindiging dienstverband: Wanneer een conflict escaleert en communicatie niet meer effectief lijkt, kan het dienstverband eindigen. In deze gevallen kan exit-mediation de enige oplossing zijn.

 

De volgende persoonlijke factoren vergroten het risico op conflicten:

 • Mismatch van persoonlijkheid en werk(omgeving)
 • Een niet effectieve communicatiestijl van betrokkenen
 • Een te voorzichtige of te agressieve conflicthanteringsstijl
 • Onprofessioneel gedrag
 • Angstige of vermijdende hechtingsstijl

Wat te doen als organisatie? Door bewust tijd en aandacht te geven aan de relationele wederkerigheid in jouw organisatie kun je verschillen in de dynamiek tijdig opmerken en daar effectief op reageren, door met de betrokkenen in gesprek te gaan. Pas tijdige krachtige en passende interventies zoals (team) coaching toe en creëer een veilige en gezonde werkomgeving, wat de productiviteit en het welzijn van medewerkers ten goede komt.

Wat kan jij doen als leidinggevende of collega? Vraag eens wat vaker aan je collega of teamlid hoe hij/zij in het werk zit. Is de balans (geven en nemen) nog op orde? Waar krijgt hij/zij energie van? Welke irritaties zijn er?  Vaak voelt iemand zich in een conflict zich ‘niet gehoord’.

Wat kan een coach doen? Een coach kijkt mee in de organisatie of het team en onderzoekt het relatienetwerken en de voorkomende gedragspatronen op de werkvloer. Door samen met een coach naar het leer- en ontwikkel klimaat en het daarbij horende gedrag van alle organisatieleden te kijken, kun je tijdig inspelen op mogelijke conflictsituaties. De coach biedt inzicht in gedragspatronen om de verbinding en samenwerking te verstevigen. In geval van een bestaand conflict begeleidt de coach de conflictpartners en biedt hen een vernieuwd perspectief, waarbij in een paar coachsessies wordt gewerkt aan het opbouwen van een gezonde werkrelatie.

Downloadbare pdf:

KUN JE CONFLICTEN VOORKOMEN?
Dit moet je niet willen, want ze doen er juist toe.

Luister de podcast: Arbeidsconflict: Die is niet ziek, die moet gewoon aan het werk!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment