Drie leidende principes

Wat mijn werk onvervreemdbaar kleur geeft zijn de volgende drie leidende principes. In deze manier van werken wordt zichtbaar hoe ik naar de wereld om me heen kijk. Deze perspectieven kleuren mijn bescheiden leiderschapsstijl en geven betekenis aan de manier waarop ik werk.

Ieder mens is uniek

Iedereen heeft een verhaal. Ik coach met mijn verhaal. Die persoonlijke werkwijze past bij mij. Ik zoek in het contact altijd de verbinding op een open manier. Daarin richt ik me volledig op jouw situatie, jouw verhaal. Ik vind het belangrijk om eerst jou te begrijpen voordat je mij begrijpt. Als er wederzijds vertrouwen is, gaan we samen aan de slag om het gewenste doel te bereiken.

Het contact gaat voor het contract.

Elke vraag heeft een eigen antwoord

Als verandering of beweging gewenst is dan is het van belang om een goede analyse te maken van wat er speelt in de huidige (organisatie) werkomgeving. Wat maakt dat iets gaat zoals het gaat en wat maakt dat gedrag zich vaak herhaalt? Wat zijn de ambities van een team en wat heeft de professional daarin te doen? Hoe draagt het bij aan de betekenis van de organisatie?

Deze vragen leveren geen standaardantwoorden op, dat maakt elk ontwikkeltraject een ‘samen-maat-werk.’

Gedrag krijgt betekenis in de context

Er is meer dan in eerste instantie aan de buitenkant wordt waargenomen. De ontstaansgeschiedenis, de plek die ingenomen wordt, de rollen die uitgevoerd worden, de wijze waarop dit gebeurt en de manier waarop er gereageerd wordt. Alles heeft een eigen historie ingebed in een bepaalde cultuur. Het is een vanzelfzwijgend patroon, waar gedrag kleur en betekenis krijgt.

Zo ontstaan gedragspatronen die bijdragen aan groei en ontwikkeling of die juist de ambitie tegenwerken. Het verleden systemisch leren begrijpen om voorwaarts te kunnen bewegen, geeft ruimte en hernieuwde energie. Dat draagt bij aan een diepgaande verandering.

MarjoleineJansen_logo

Marjoleine Jansen | Organisatie BIO_loog

06 – 54 22 44 75

[email protected]

Gevestigd in Amsterdam

CV Marjoleine JansenLinkedin
WEBSITE DOOR VOGELPOEL ICT SERVICE