Team Development

Het lijkt zo vanzelfsprekend om samen te werken met daarbij de aanname dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van de organisatie. Maar echt goed teamwerk leveren is veel omvattend. Niets zo complex en ingewikkeld als werken in een team.

 

Goed Teamwerk is allesomvattend en gaat over (Derksen, K. (2021) p. 20):

  • èn een goed resultaat behalen als team met elkaar
  • èn zorgen dat het team als geheel een goed gevoel heeft over het eindresultaat; inclusief alle teamleden en andere betrokkenen bij het team
  • èn dat alle betrokkenen een goed gevoel hebben over de samenwerking in en met het team.

“Ultimately the purpose of Humble Inquiry is to build relationships that lead to trust which,

in turn, leads to better communication and collaboration.”
― Edgar H. Schein,

 Humble Inquiry: The Gentle Art of Asking Instead of Telling

Samenwerken in een team is niet voor niets een werkwoord: Team Development vraagt feitelijk om regelmatig onderhoud zodat collectief leren mogelijk wordt. De huidige organisatievraagstukken zijn complex en uitdagend, de samenstelling van teams is dynamisch en divers, de aandacht kan vrij snel uitgaan naar prestaties in plaats van relaties. De paradox waar teams mee te maken hebben is de spanning tussen toekomst creëren en organiseren (oriëntatie op uitkomst) versus reflecteren en de dialoog voeren (oriëntatie op betekenisgeving). In een Team Development traject werken we aan deze 4 activiteiten zodat er TeamOntwikkelRuimte ontstaat. Hoe beter een team leert om te gaan met deze paradox, hoe vaker het lukt om goed teamwerk te realiseren.

 

Lees meer

Derksen, K. (2019) Breaking the paradox. Understanding how teams create developmental space

Overige perspectieven die bijdragen aan Team Development #TD:

MarjoleineJansen_logo

Marjoleine Jansen | Organisatie BIO_loog

06 – 54 22 44 75

[email protected]

Gevestigd in Amsterdam

Linkedin
WEBSITE DOOR VOGELPOEL ICT SERVICE