Individual Development

Als professional ben je eigenlijk nooit ‘af’. Wanneer je kiest om als professional aan het werk te zijn dan daag je je zelf uit om het beste uit te jezelf en je vak te halen. Het ‘zijn’ van een professional is dus een bewuste keuze voor een bepaalde manier van werken. Om er te komen werk je aan gedrag, aan je gedachten en aan je grondhouding.

 

Dat vraagt om verdieping in het leren:

 • DOEN als een professional is enkelslag leren
 • DENKEN als een professional is dubbelslag leren
 • ZIJN van een professional is drieslag leren

Professional 

Een professional is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt, om met behulp van zijn/haar specialistische kennis

en ervaring, klanten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn.
Daarbij maakt de professional gebruik van een gemeenschap van medeprofessionals die het vak bij voortduring ontwikkelen en draagt daar ook actief aan bij.

(naar Simons & Ruijters, 2014)

In een Individual Development traject kun je op zoek gaan naar jouw professionele identiteit. Vanuit het PI model© Ruijters onderzoek je wie je bent als persoon, het werk dat je doet als professional en de omgeving waarin je dit vormgeeft. Individual Development geeft kleur aan jouw professionele Identiteit. Je krijgt zicht op jouw ID.

 

Erik Erikson (1959) beschrijft ons rijpingsschema als mens in 8 stadia die samen een breed en geïntegreerd geheel opleveren van levensvaardigheden en capaciteiten. Als deze integratie goed verloopt draagt het bij aan het kunnen functioneren als autonoom individu.

Afkomstig uit: Ruijters, M. (2018). Mijn Binnenste Buiten. Werken aan je professionele Identiteit (fig. 8.3; p. 182-183).

Overige perspectieven die bijdragen aan Individual Development #ID:

 • Self Determination Theory (werken aan autonomie, competentie en relatie) | Deci & Ryan
 • Secure Base Leadership (werken aan eigenwaarde) | George Kohlreiser
 • Mijn Binnenste Buiten – het PI model | Manon Ruijters
 • De leer- en denkvoorkeuren | Manon Ruijters
 • The Art of your Self (S-Art), het uitdagen van jezelf vanuit Self Compassie; werken aan Self Efficay door het nemen van Agency (eigenaarschap) | zie link
 • Theory U – Learning from the future as it emerges | Otto Scharmer
 • Harde en Zachte Leiderschapsrollen vanuit Veranderkrachtmodel | Ten Have, Ten Have en van der Eng
 • Gedragsverandering op basis van de Ladder | Ben Tiggelaar
 • Systeem Psychodynamisch perspectief (incl. systemisch werken) | diverse wetenschappelijke bronnen
MarjoleineJansen_logo

Marjoleine Jansen | Organisatie BIO_loog

06 – 54 22 44 75

[email protected]

Gevestigd in Amsterdam

Linkedin
WEBSITE DOOR VOGELPOEL ICT SERVICE