Blog Home
De Organisatie BIO_loog

Organisaties zijn te vergelijken met systemen. Elk systeem evolueert. Groei en ontwikkeling zoals we in de natuur ook tegenkomen. Meebewegen met de seizoenen, een constant en circulair patroon.

 

Manfred Kets de Vries en Danny Miller hebben mij een betekenisvol perspectief geboden waardoor ik mijn professie omschrijf als Organisatie BIO_loog. Kets de Vries en Miller zien zichzelf als Organisatie Onderzoekers: ontcijferaars van betekenissystemen. Ze zijn op zoek naar zinvolle patronen en samenhangen die antwoord kunnen geven op vragen als: waarom een organisatie kiest voor een bepaalde strategie of structuur, waarom organisaties overkomt wat ze overkomt en waarom een leider kiest voor een bepaalde organisatie[1].

 

Karl E. Weick heeft veel geschreven over Sensemaking in Organizations. Hij ziet organisaties als losjes gekoppelde systemen. Aan de buitenkant zijn het kunstmatige constructen, maar aan de binnenkant laat Weick ons de mens zien. De losse koppeling gaat over de wijze waarop opvattingen (intentions) en gedrag (behavior) elkaar beïnvloeden. Het is niet het rationele organisatorische ontwerp dat de acties in organisaties veroorzaakt. Weick draait het om: de actie is de bron voor achteraf rationaliseren, betekenisgeven of retrospectieve interpretatie[2] .

 

Achteraf betekenisgeven
Via sensemaking krijgen gebeurtenissen en ervaringen betekenis en worden ze geordend. Van daaruit ontstaat een begrip over wie we zijn, waar we voor staan, wat we betekenen. Dat geldt voor een individu, een organisatie, een maatschappij en de hele wereld. We kunnen, met andere woorden, alleen begrijpen wat we aan het doen zijn door te interpreteren wat we hebben gedaan. Er zit geen begin en eind aan betekenisgeving; we doen dat voortdurend.

 

Mijn vak als veranderkundige benader ik vanuit het leren en ontwikkelen. Ik wil bijdragen aan de Organisatie Ontwikkeling door aandacht te geven aan de mens IN de organisatie. Dit kan op drie niveaus: Organisatie – Team en/of Individu. Wat draagt bij aan het waarmaken van de bedoeling? Wat is de BIO_grafie van de organisatie? Welke Betekenis kan er gegeven worden aan de Identiteits Ontwikkeling? En hoe kun je vanuit die Betekenisgeving Interventies Ontwikkelen die bijdragen aan de gewenste groei en ontwikkeling? Door Betekenisvol te Interveniëren draag ik bij aan Organisatie Ontwikkeling.

 

Mijn rol als Organisatie BIO_loog staat dus voor Betekenisgever · Interventionist · Ontwikkelaar. Elk systeem heeft haar eigen BIO_grafie: door deze te onderzoeken, te beschrijven en daar waar nodig te herschrijven komen we tot: Betekenisgeven aan Identiteits Ontwikkeling. Op individueel, team en organisatieniveau. That makes sense.

[1] Kets de Vries, M. ER. en Miller, D. (1984) The neurotic organization. (1990) De neurotische organisatie.
[2] Weick, K. (2001). Making sense of the organization. Citaat uit Canon van het Leren, de Caluwé